Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska jest sumą praw i obowiązków, które przysługują każdemu z rodziców względem ich dzieci. Trwa od narodzin do śmierci dziecka. Związana jest z całokształtem spraw dotyczących dziecka (obejmuje m.in. opiekę nad nim czy też jego reprezentowanie ). Ma charakter zarówno uprawnienia jak i obowiązku po stronie każdego z rodziców.

więcej

Odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskie

Mimo coraz lepszej opieki zdrowotnej jaką oferują nam polskie placówki medyczne, każdego roku można usłyszeć o mniej lub bardziej poważnym błędzie popełnionym przez lekarzy. Poszkodowany pacjent z jednej strony w wyniku błędu jest narażony na cierpienia fizyczne a także psychiczne, ale również na szkody natury finansowej. Dlatego też z uwagi

więcej

Szkoda na osobie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Codziennie na drogach dochodzi do wielu zdarzeń, w których niestety szkodę ponoszą nie tylko kierujący, ale również inni użytkownicy (na przykład piesi). Kwestia odpowiedzialności za szkodę wywołaną na osobie w zdarzeniu drogowym, rodzaju przysługujących świadczeń i ich wysokości – jest regulowana od 2003 roku ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych,, Ubezpieczeniowym Funduszu

więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne – zakres ochrony

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest instytucją regulowaną ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Znaczenie tego ubezpieczenia jest w dzisiejszych czasach bardzo duże. Z uwagi na rosnącą liczbę użytkowników dróg, a co za tym idzie pojazdów często dochodzi do różnych

więcej

Alimenty od rozwiedzionego małżonka

W ramach postępowania rozwodowego przed Sądem, badana jest kwestia który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji sąd może orzec o winie obojga z nich, jednego z małżonków, a także, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Rozstrzygnięcie w tym względzie jest o tyle istotne, gdyż może pociągać

więcej

Alimenty dla dziecka

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego świadczenia alimentacyjne obciążają obojga rodziców względem dziecka niezdolnego jeszcze do samodzielnego utrzymania się (chyba , że dochody z jego majątku pozwalają na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania). Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej a w dalszej kolejności rodzeństwo.

więcej

Najem pojazdu zastępczego

Samochód dla wielu z nas jest podstawowym środkiem lokomocji, ale również i narzędziem pracy. Z dnia na dzień wzrasta liczba użytkowników aut na polskich drogach. Dlatego też uszkodzenie pojazdu jest tak boleśnie odczuwalna. Istnieje wprawdzie możliwość najmu pojazdu zastępczego, ale jest to związane z niemałymi kosztami. Na szczęście istnieje możliwość,

więcej

O czym należy wiedzieć decydując się na rozwód?

Wystąpienie zupełnego i trwałego rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami to konieczny warunek dopuszczalności rozwodu. Należy pamiętać, że jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Sąd ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, nawet wówczas gdy

więcej

Projekt i realizacja: Ideal Soft

top