Adwokat Do Rozwodu Gdańsk

Rozwód

Adwokat do rozwodu Gdańsk

Należy pamiętać, że rozwód może być orzeczony, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego): nastąpił zupełny rozpad pożycia oraz nastąpił trwały rozpad pożycia.

Zupełny rozpad pożycia jest wtedy, gdy wszystkie więzi tj. uczuciowa, fizyczna i gospodarcza ustają. Nie chodzi tu jednak o zanikanie więzi wynikające z przyczyn naturalnych (np. osłabienie więzi fizycznej z powodu wieku małżonków albo choroby). Chodzi o sytuację, gdy jest to wynikiem świadomej decyzji małżonka (małżonków). Rozpad pożycia musi mieć charakter trwały i zupełny. Okres trwania rozpadu, który pozwalałby na zakwalifikowanie go jako „trwałego” nie jest w przepisach określony. W praktyce im dłużej ma miejsce rozpad pożycia tym większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

Kancelaria Młyńska zaprasza do kontaktu gdy szukają Państwo Adwokat do Rozwodu Gdańsk, Adwokat od Rozwodów Gdańsk, Adwokat Rozwód Gdańsk, Kancelaria Adwokacka Rozwody Gdańsk, Rozwód Adwokat Gdańsk.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?