Przesłuchanie zdalne

Okoliczności wprowadzenia Wraz z pojawieniem się rosnącej liczby zarażonych osób SARS-COVID-19 na terenie wielu krajów podjęto rozmaite działania w celu zwalczania sytuacji kryzysowych oraz przeciwdziałania pandemii. Również w Polsce powstała „Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach późniejszych przepisów tej ustawy pojawiła się również podstawa prawna do przeprowadzenia rozpraw oraz posiedzeń jawnych...