Przesłuchanie zdalne

Okoliczności wprowadzenia Wraz z pojawieniem się rosnącej liczby zarażonych osób SARS-COVID-19 na terenie wielu krajów podjęto rozmaite działania w celu zwalczania sytuacji kryzysowych oraz przeciwdziałania pandemii. Również w Polsce powstała „Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach późniejszych przepisów tej ustawy pojawiła się również podstawa prawna do przeprowadzenia rozpraw oraz posiedzeń jawnych...

Odpowiedzialność za długi małżonka

Większość z nas będąc w małżeństwie jest w ustroju wspólności majątkowej, co oznacza, że posiadamy majątek osobisty oraz wspólny ze swoim małżonkiem. Bywają takie sytuacje, gdy dowiadujemy się o tym, że małżonek posiada długi. Czy i kiedy za nie odpowiadamy?  Co jeśli małżonek zaciągnął długi na swoją działalność gospodarczą? Czy ustanowienie ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej chroni nas przed odpowiedzialnością za długi? Co jeśli jesteśmy już po rozwodzie lub małżonek zmarł? Czy odpowiadamy za długi małżonka,...

Wzrost kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn.

26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą już w lipcu 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Co to oznacza dla podatników? W artykule „Co należy zrobić po nabyciu spadku” wskazywałam m.in. na kwestie dotyczące obowiązku zgłoszenia otrzymania spadku, czy darowizny przez osoby zaliczające się do I grupy podatkowej do właściwego urzędu skarbowego i konsekwencje związane z niedopełnieniem tego obowiązku. W treści artykułu wskazane zostały również obowiązujące wówczas stawki...

Darowizna ze służebnością mieszkania – czy należy się zachowek?

Komu i kiedy należy się zachowek Przepisy kodeksu cywilnego określają w jakiej części można żądać wyrównania swojego udziału spadkowego tj. zachowku. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o to, że jeśli nie uzyskaliśmy spadku w jakimkolwiek udziale, pomimo, że zgodnie z przepisami jesteśmy uprawnieni do dziedziczenia, można dochodzić zapłaty zachowku. Dzieje się tak gdy spadkodawca (osoba zmarła) sporządziła testament, w którym zostaliśmy pominięci lub pomimo, że zostaliśmy powołani do spadku na podstawie przepisów ustawy, nie pozostało...

Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

Wielu rodziców chce jeszcze za swojego życia ustalić kto otrzyma ich majątek, nie czekając tym samym aż sprawy te załatwią spadkobiercy po ich śmierci. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Po pierwsze należy zastanowić się w jaki sposób można przekazać majątek najbliższym. Co to jest darowizna i czy są inne sposoby przeniesienia własności np. nieruchomości za życia? Jakie konsekwencje prawne obdarowany powinien brać...

Podział majątku po śmierci rodziców

Śmierć rodzica to bardzo trudny czas w życiu każdego człowieka. Jest to także czas, kiedy należy zająć się sprawami związanymi z pozostawionym po rodzicu majątkiem. W sytuacji gdy rodzic miał kilkoro dzieci dział spadku komplikuje się, do podziału przystępują bowiem wszystkie dzieci zmarłego. W tym artykule, nie będziemy skupiać się na kwestiach dziedziczenia ogólnie, ten temat był bowiem omówiony w poprzednim artykule pt. Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje....

Dziedziczenie ustawowe – komu przysługuje? Zasady i kolejność

Każdy z nas, przynajmniej raz spotka się w swoim życiu z koniecznością uregulowania rodzinnych spraw spadkowych. W tej trudnej sytuacji wielu  szuka najważniejszych informacji na temat tego kto dziedziczy gdy nie ma testamentu, jakie są zasady dziedziczenia ustawowego, co należy zrobić, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe, kiedy należy udać się do notariusza a kiedy do sądu. Wiele osób szuka informacji, co mogą zrobić gdy nie chcą przyjąć należnego im...

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego

Czy po śmierci właściciela mieszkanie zawsze przypadnie rodzinie? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od formy własności mieszkania. Wyróżniamy 3 zasadnicze rodzaje praw do lokali: -spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, – spółdzielcze prawo własnościowe, – prawo odrębnej własności lokalu, który został wyodrębniony z własności spółdzielni. Powszechnie uważa się, że jeśli prawa lokatorskie dotyczą mieszkania, czyli nieruchomości automatycznie wchodzą one w skład spadku po zmarłym. Jednakże okoliczność ta nie jest...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość ustalenia obowiązku alimentacyjnego osoby uprawnionej wobec osoby zobowiązanej. Osobą uprawnioną może być dziecko, ale także dorosły np. była żona względem byłego męża. O tym kiedy rozwiedzeni małżonkowie mogą domagać się od jednego z nich alimentów napiszę w kolejnym artykule. Uchylenie od obowiązku alimentacyjnego rodziców – najważniejsze informacje Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje górnej granicy wiekowej do której dziecko może...