Czynności po nabyciu spadku

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

Czynności po nabyciu spadku

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego dysponujemy postanowieniem, w którym sąd stwierdza kto i w jakich udziałach dziedziczy po spadkodawcy. Na tym nie kończą się jednak obowiązki spadkobierców.

W pierwszej kolejności spadkobiercy powinni zwrócić się do sądu przeprowadzającego postępowanie spadkoweo doręczenie im odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z klauzulą prawomocności.

Dysponując postanowieniem zaopatrzonym w klauzulę prawomocności, w pierwszej kolejności należy zająć się kwestiami związanymi ze zgłoszeniem nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego. Dla osób z tzw. 0 grupy podatkowej (np. dzieci dziedziczące po rodzicach) warunkiem koniecznym uzyskania zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest  łożenie druku SD-Z2. Druk musi zostać złożony do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, aby zostać wpisanym jako jej właściciel i móc nią swobodnie dysponować, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o wpis do właściwego sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych. We wniosku wskazać należy podstawę nabycia oraz treść żądania wpisu. Pamiętać również należy o załączeniu do wniosku potwierdzenia dokonania opłaty od wniosku oraz oryginału postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zaopatrzonego w klauzulę prawomocności.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?