Dział spadku

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

Dział spadku

Po zakończeniu postępowania spadkowego, jeżeli spadek odziedziczyło kilku spadkobierców, konieczne może być przeprowadzenie sprawy o dział spadku. Przedmiotem działu spadku jest doprowadzenie do jego podziału i rozdysponowanie rzeczy lub praw pomiędzy spadkobiercami oraz ewentualne wyrównanie ich wartości poprzez odpowiednie spłaty i dopłaty.

Jeżeli spadkobiercy wypracują wspólne porozumienie, mogą zdecydować się podpisać umowę o dział spadku (w przypadku, gdy przedmiotem działu jest nieruchomość, należy dokonać tego przed notariuszem). W braku porozumienia konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W toku postępowania sądowego o dział spadku sąd w pierwszej kolejności ustala, co wchodzi w skład spadku. Natomiast podział majątku spadkowego może nastąpić na kilka sposobów. Działu spadku można dokonać poprzez przyznaje poszczególnych rzeczy, lub prawa na wyłączną własność konkretnych uczestników, poprzez dokonanie ich fizycznego podziału oraz przez sprzedaż i podział uzyskanej z tego tytułu kwoty.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych, w tym w sprawach o dział spadku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?