BlogFormy rozporządzania majątkiem – podsumowanie

15 czerwca 2021by admin
TESTAMENTDAROWIZNAUMOWA DOŻYWOCIA
na wypadek śmierciza życiaza życia
  • testament holograficzny- forma pisemna
  • testament notarialny- forma aktu notarialnego
forma aktu notarialnegoforma aktu notarialnego
jasna sytuacja rodzinnawola rozporządzenia majątkiem poza kręgiem spadkobiercówzaufanie między stronami umowy
konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowegomożliwość odwołania darowizny już dokonanej (rażąca niewdzięczność)możliwość zmiany umowy dożywocia na dożywotną rentę
pominiętym w testamencie spadkobiercom przysługuje roszczenie o zachowekdarowizna może być uwzględniona przy obliczaniu zachowkunie jest uwzględniania przy obliczaniu ewentualnego zachowku
możliwość wprowadzenia dodatkowych rozporządzeń testamentowych (podstawienie, zapis, zapis windykacyjny)brak takiej możliwościbrak takiej możliwości
możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od spadków (grupa zerowa)możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od spadków (grupa zerowa)konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych