Jak i kiedy podjąć decyzję o rozwodzie?

Rozwód jest jak operacja na otwartym sercu. Mimo, że jest skomplikowana i niełatwa, należy przez to przejść, aby zakończyć nieudane małżeństwo. Warto jednak mieć na względzie, że tak samo jak operacja, rozwód przeprowadzony nieodpowiednimi narzędziami, przez złych fachowców, może zakończyć się niepowodzeniem.

Rozwód – czy to dobra decyzja?

Zakończenie małżeństwa zawsze stanowi trudną do podjęcia decyzję, jednakże może okazać się w ostatecznym rozrachunku, że było to najkorzystniejsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Prawidłowe rozeznanie sytuacji, realna ocena zagrożeń oraz szans wynikająca z trwania w związku, który nie funkcjonuje prawidłowo to działania wyróżniające odpowiedzialną postawę. Zdarza się, że nadmierne odwlekanie decyzji o rozwodzie powoduje narastanie złości i nieporozumień, a wtedy trudniej jest przeprowadzić rozwód w sposób szybki i ugodowy. Nasza Kancelaria przeprowadza swoich Klientów przez ten niełatwy czas możliwie bezstresowo, reprezentując Ich interesy z największą starannością w atmosferze wzajemnego poszanowania.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

W tym miejscu należy pokrótce wyjaśnić termin pożycia małżeńskiego, który orzecznictwo oraz doktryna definiuje jako rodzaj wspólnoty składająca się z:

 – więzi uczuciowej, wyrażającej się w strefie emocjonalnej łączącej małżonków. Przejawia się ona w szczerości, gotowości do poświęceń, wierności czy otwartości wobec małżonka,

– więzi fizycznej czyli  utrzymywaniu bliskości fizycznej oraz współżycia płciowego między małżonkami,

– więzi gospodarczej, która wiąże się ze wspólnym mieszkaniem oraz prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego przez obydwoje małżonków

Rozstanie – kiedy jest konieczne?

Decyzja o rozwodzie staje się konieczna kiedy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie więzi gospodarczej, fizycznej i uczuciowej. Co do zasady w sytuacji, gdy wyłącznie jedna bądź dwie z więzi zostaną zerwane, a pozostałe nadal będą istnieć to przesłanka zupełności nie wystąpi.

Natomiast przy ocenie trwałości rozkładu pożycia Sąd pod uwagę bierze prawdopodobieństwo z jakim może nastąpić przywrócenie więzi między małżonkami. W tym miejscu kluczową rolę odgrywa upływ czasu. Przydatne może być porównanie okresu trwania rozkładu w pożyciu z okresem trwania związku małżeńskiego.

W szczególnych sytuacjach przesłanki zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego zostają, zgodnie z orzecznictwem, spełnione m.in.: w przypadku dopuszczenia się ciężkiej zniewagi wobec małżonka, zdrady, uszkodzenia ciała drugiego małżonka czy w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby psychicznej u współmałżonka.

Samo podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa nie należy do najłatwiejszych, szczególnie, że wiąże się z tym przejście przez nieprzyjemną procedurę rozwodową przed Sądem. W Naszej Kancelarii w indywidulany sposób podchodzimy do każdej sprawy, kierując się najlepszym interesem Klienta oraz kilkunastoletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych.

Powiązane artykuły:

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.