Kancelaria Adwokacka Rozwody Gdańsk

Rozwód

Kancelaria Adwokacka Rozwody Gdańsk

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód zmienia bardzo mocno sytuację małżonków również w sferze majątkowej. Do najważniejszych skutków majątkowych rozwodu można zaliczyć: ustanie ustroju majątkowego oraz ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków. Pojawia się zatem konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego podział majątku wspólnego, rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków oraz czasami alimenty na byłego małżonka. We wszystkich tych sprawach działamy w interesie naszego Klienta. Staramy się przewidzieć możliwe w przyszłości problemy prawne związane z rozwodem i przeciwdziałamy im już na wczesnym etapie.

Do podziału majątku wspólnego w wyniku rozwodu może dojść na trzy sposoby:
• w trakcie sprawy rozwodowej, w jednym postępowaniu sądowym, albo
• w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie, albo
• w drodze porozumienia, na skutek umowy podpisanej po rozwodzie przez byłych małżonków.

Reprezentujemy Klientów kompleksowo, przeprowadzając podziały majątków w skład których wchodzą nie tylko domy, mieszkania i samochodu ale również przedsiębiorstwa.

Kancelaria Młyńska zaprasza do kontaktu gdy szukają Państwo Adwokat do Rozwodu Gdańsk, Adwokat od Rozwodów Gdańsk, Adwokat Rozwód Gdańsk, Kancelaria Adwokacka Rozwody Gdańsk, Rozwód Adwokat Gdańsk.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?