O Kancelarii

O Kancelarii

Do szczególnej dbałości o wysoki poziom naszych usług zobowiązuje nas legenda i prestiż naszego poprzednika – Zespołu Adwokackiego Nr 4 w Gdańsku. Jego sukcesy tworzyli m.in. nieżyjący już adwokaci: Adolf Gierak, Anatoliusz Walicki, Jerzy Żukowski, Jakub Ratnicki, Franciszek Kończa. Siedziba Zespołu przez wiele lat mieściła się przy ul. Garncarskiej nad legendarnym klubem Rudy Kot.

Po związanej z transformacją ustrojową likwidacji Zespołu Adwokackiego Nr 4 (1 marca 1993 r.) jego członkowie, adwokaci Maria Miller, Piotr Mańka-Winiecki, Tadeusz Puc, Sławomir Bąkowski, Marek Mirecki kontynuowali działalność jako zespół indywidualnych kancelarii adwokackich współpracujących w ramach wspólnoty biurowej w nowej siedzibie przy ul. Młyńskiej 21 w Gdańsku. Obecny skład naszego zespołu tworzą adwokaci, którzy zdobywali doświadczenie jeszcze w siedzibie nad Rudym Kotem oraz przedstawiciele młodszego pokolenia adwokatów.

Kancelaria Młyńska
80-846 Gdańsk, ul. Młyńska 21
GODZINY PRACY
Pon. - pt.: 9:00-15:00
Adwokat Gdańsk

Adwokat dr Natalia
Bukowska-Draganik

Doświadczenie:

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2009)
 • Izba Adwokacka w Gdańsku – aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim (2010-2013)
 • Podyplomowe Studia z Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego (2012)
 • Obrona pracy doktorskiej z dziedziny prawa cywilnego pt. „ Klauzule generalne w obrocie ubezpieczeniowym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2016)
 • Aktualnie – indywidualna praktyka adwokacka w Gdańsku

Preferowany Zakres Usług Świadczonych W Ramach Kancelarii:

Pomoc prawna dla osób indywidualnych i instytucji z zakresu prawa rodzinnego tj. rozwody, podział majątku po rozwodzie, alimenty, a także ustalanie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, opieki nad dzieckiem czy częstotliwości kontaktów. Specjalizuję się również w prawie spadkowym tj. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku (również w imieniu dziecka), działem spadku oraz zachowkiem. W zakresie prawa cywilnego interesuję się także problematyką odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne. Chętnie prowadzę sprawy gospodarcze min. o zapłatę. Obsługuję prawnie podmioty gospodarcze.

Prawnik Gdańsk

Adwokat Sławomir Bąkowski

Doświadczenie

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1978).
 • Sąd Wojewódzki w Gdańsku – etatowa aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim (1978-1980)
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ds. Żeglugi Morskiej i Śródlądowej w Gdyni – praktyka (1980)
 • Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Gdańsku – egzamin radcowski (1984)
 • Izba Adwokacka w Gdańsku – aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim (1984-1987)
 • Zespół Adwokacki Nr 4 w Gdańsku (1987-1993)
 • Aktualnie – indywidualna praktyka adwokacka w Gdańsku
 • Wieloletni wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
 • Naczelna Rada Adwokacka – odznaka ADWOKATURA ZASŁUŻONYM (2008)

Preferowany zakres usług świadczonych w ramach Kancelarii:

Pomoc prawna dla osób indywidualnych i instytucji z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego – zobowiązania, prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne, gospodarcze.

Adwokat Gdańsk

Aplikant adwokacki
Paulina Rybarczyk

 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
 • Obszar jej zainteresowań obejmuje sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego – prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa spadkowego.
 • W Kancelarii zajmuje się również sprawami odszkodowawczymi, jak również sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń z umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą.
Prawnik Gdańsk

Aplikant adwokacki
Daria Bukowska

 • Aplikantka adwokacka przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
 • Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz prawie rodzinnym i spadkowym.
 • Interesuje się także prawem gospodarczym, handlowym a także prawem konsumenckim.

Najczęściej prowadzone przez nas sprawy dotyczą:

Rozwodów
25%
Alimentów
24%
Spadków
16%
Podziału majątku
14%
Pozostałe
21%

Masz pytanie? Zadzwoń do nas