Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów rodzice chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka musieli w pierwszej kolejności zwrócić się do sądu rodzinnego, a dopiero po uzyskaniu zgody, mogli złożyć w imieniu małoletniego oświadczenie o odrzuceniu spadku – przed sądem spadku lub przed notariuszem. Powyższe powodowało szereg problemów związany m.in. z tym, że wiele osób, po uzyskaniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, uznawało sprawę za zakończoną. O tym, że konieczne było dokonanie jeszcze jednej czynności, dowiadywali się dopiero wówczas, gdy do ich dzieci zwrócili się wierzyciele poszukujący zaspokojenia swoich roszczeń.

Po nowelizacji, rodzice, którzy odrzucili w swoim imieniu niekorzystny spadek (tj. taki w którym pasywa przewyższały aktywa), mogą to również uczynić w imieniu swoich małoletnich dzieci, bez dodatkowej zgody udzielonej przez sąd rodzinny. Zgoda sądu rodzinnego będzie potrzebna jedynie w wypadkach, gdy dochodzić będzie do konfliktu interesów.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?