Paulina Rybarczyk-Wiśniewska – aplikant adwokacki

Adwokat Paulina Rybarczyk-Wiśniewska

Paulina Rybarczyk-Wiśniewska – aplikant adwokacki

Doświadczenie

  • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Izba Adwokacka w Gdańsku – aplikacja adwokacka, po zakończeniu której zdałam egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem w Pomorskiej Izbie Adwokackiej.
  • Aktualnie – indywidualna praktyka adwokacka w Gdańsku.

Preferowany zakres usług świadczonych w ramach Kancelarii:

W ramach Kancelarii świadczę pomoc prawną dla osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje m.in. prowadzenie bieżącej, codziennej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń (na etapie przedsądowym, sądowym, jak również na etapie postępowania egzekucyjnego) oraz spraw rejestrowych takich jak dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Specjalizuję się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą (tzw. kredyty frankowe).

Obszar moich zainteresowań obejmuje ponadto sprawy z zakresu m.in. prawa rodzinnego tj. rozwody, podział majątku po rozwodzie, sprawy alimentacyjne, jak również ustalanie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, opieki nad dzieckiem, jak również ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz prawa spadkowego tj. stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, w tym również odrzucenie spadku w imieniu dziecka, przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, jak również sprawy związane z działem spadku i zachowkiem.

W Kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności związanymi z przygotowywaniem i wykonywaniem umów oraz sprawami odszkodowawczymi, w szczególności sprawami ubezpieczeniowymi.