Podział majątku Gdańsk

Podział majątku

Podział majątku Gdańsk

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód zmienia sytuację małżonków również w sferze majątkowej. Do najważniejszych skutków majątkowych rozwodu można zaliczyć: ustanie ustroju majątkowego oraz ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków. W tej sytuacji pojawia się zatem konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego podziału majątku wspólnego, w tym rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu małżonków oraz w niektórych sytuacjach alimentów na byłego małżonka. We wszystkich tych sprawach działamy w interesie naszego Klienta. Staramy się przewidzieć możliwe w przyszłości problemy prawne związane z rozwodem i przeciwdziałamy im już na wczesnym etapie, aby ograniczyć koszty i doprowadzić do jak najszybszego i korzystnego dla naszych Klientów rozstrzygnięcia sporów.

Należy pamiętać, że podziału majątku wspólnego może dojść na trzy sposoby:
• w trakcie sprawy rozwodowej, w jednym postępowaniu sądowym, albo
• w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie, albo
• w drodze porozumienia, na skutek umowy podpisanej po rozwodzie przez byłych małżonków.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?