Podział majątku po rozwodzie

Adwokat od spraw rodzinnych

Podział majątku po rozwodzie

Kwestia podziału majątku po rozwodzie to z pewnością najistotniejsza kwestia dla wielu przyszłych rozwodników. Należy jednak pamiętać, że z podziałem majątku możemy mieć do czynienia nie tylko w przypadku, gdy zdecydujemy o rozwodzie, ale również w przypadku, gdy ustanowimy w małżeństwie rozdzielność majątkową i będziemy chcieli dokonać podziału majątku wspólnego.

Aby rozpocząć omówienie kwestii podziału majątku po rozwodzie, trzeba cofnąć się do momentu zawarcia małżeństwa., z tą chwilą bowiem powstała tzw. wspólność majątkowa.

W samym małżeństwie majątek można podzielić na 3 rodzaje: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża i majątek wspólny małżonków.

Zasadniczo obowiązują dwa sposoby podziału majątku po zajściu rozwodu. Zachodzi w razie porozumienia się małżonków co do podziału całego majątku, bądź części jego składników. Jest to „szybszy” i „sprawniejszy” sposób rozwiązania kwestii podziału i jest dokonywany na podstawie umowy spisanej między małżonkami.

W razie braku porozumienia małżonków w istocie podziału majątku, każdy z nich może wystąpić z wnioskiem do sądu o dokonanie podziału.

Co do zasady majątek wspólny małżonków należy podzielić po połowie. Jednak często rozważanym problemem w orzecznictwie i wyrokach jest kwestia wyższego udziału jednej ze stron w powstaniu majątku wspólnego.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o podział majątku po rozwodzie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?