Prawnik Prawo Spadkowe Gdańsk

Prawo spadkowe

Prawnik Prawo Spadkowe Gdańsk

Jeśli więc jesteś żonaty (zamężna) i masz (macie) dzieci, to nie musisz prosić o pilne spotkanie z notariuszem, gdy tylko nagły ból w okolicy mostka przypomni Ci, że jeszcze nie sporządziłeś (sporządziłaś) testamentu.

Dzieje się tak, ponieważ dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo gdy żaden z powołanych nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Ustawodawca zadbał o to, by krąg spadkobierców powołanych do spadku z ustawy określony był sprawiedliwie. W pierwszej kolejności z ustawy powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼.

Kancelaria Młyńska zapraszamy do kontaktu Adwokat Prawo Spadkowe Gdańsk, Prawnik Prawo Spadkowe Gdańsk bądź Sprawy Spadkowe Gdańsk.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?