Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Należy pamiętać, że takie oświadczenie musi zostać złożone w ściśle określonym terminie. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli od dnia w którym dowiedział się o śmierci osoby, której jest spadkobiercą ustawowym lub też dowiedział się o odrzuceniu spadku przez innego spadkobiercę ustawowego.

Jeżeli spadkobierca nie złoży w zakreślonym terminie żadnego oświadczenia, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Pamiętać jednak należy, iż jeżeli termin nie został dochowany, istnieje możliwość jego przywrócenia. Jeżeli oświadczenie o odrzuceniu spadku nie zostało złożone, ponieważ spadkobierca pozostawał pod wpływem błędu, może on uchylić się od skutków prawnych niezłożenia takiego oświadczenia. Uchylenie się od skutków prawnych w takim wypadku powinno nastąpić przed sądem, ze wskazaniem na okoliczności, dla których nie doszło do złożenia oświadczenia.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach spadkowych, w tym w sprawach o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?