Rozwód Adwokat Gdańsk

Sprawy rozwodowe

Rozwód adwokat Gdańsk

Jeżeli trudną decyzję o rozwodzie mają Państwo już za sobą, następnym krokiem jest uzyskanie możliwie najpełniejszej informacji, co czeka osobę decydującą się na rozpoczęcie drogi sądowej związanej z postępowaniem rozwodowym. Mając świadomość, jak ważna jest to sprawa, staramy się przede wszystkim udzielić rzetelnej, pełnej i wyczerpującej informacji na temat procesu rozwodu. Oferujemy naszym Klientom usługi prawne w takich sprawach jak: rozwody, podział majątku po rozwodzie, alimenty, a także ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, opieki nad dzieckiem czy częstotliwości kontaktów.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne i delikatne są sprawy dotyczące rozwodu, podziału majątki i opieki nad dziećmi. Nasze wieloletnie doświadczenie w tego rodzaju sprawach pomaga w indywidualnym dopasowaniu sposobu prowadzenia każdej sprawy, tak by interes każdego Klienta zabezpieczony był w sposób najpełniejszy.

Należy pamiętać, że rozwód może być orzeczony, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego): nastąpił zupełny rozpad pożycia oraz nastąpił trwały rozpad pożycia.

Zupełny rozpad pożycia jest wtedy, gdy wszystkie więzi tj. uczuciowa, fizyczna i gospodarcza ustają. Nie chodzi tu jednak o zanikanie więzi wynikające z przyczyn naturalnych (np. osłabienie więzi fizycznej z powodu wieku małżonków albo choroby). Chodzi o sytuację, gdy jest to wynikiem świadomej decyzji małżonka (małżonków).Rozpad pożycia musi mieć charakter trwały i zupełny. Okres trwania rozpadu, który pozwalałby na zakwalifikowanie go jako „trwałego” nie jest w przepisach określony. W praktyce im dłużej ma miejsce rozpad pożycia tym większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

Jeśli rozpad Państwa małżeństwa jest zupełny i trwały, zasadne jest podjęcie kroków zmierzających do rozwiązania związku małżeńskiego. Kancelarie Młyńska świadczą profesjonalną pomoc, obejmującą reprezentowanie klienta na każdym etapie tego procesu. Działamy zarówno na etapie przedsądowym tj. prowadzimy rozmowy ugodowe, tak by możliwie najwięcej kwestii spornych rozwiązać zanim sprawa trafi do sądu Dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych z dziećmi tj. alimentów, kontaktów, ustalenia miejsca pobytu dzieci.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?