Adwokat Sławomir Bąkowski/of Counsel

Sławomir Bąkowski – adwokat

Doświadczenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1978).
  • Sąd Wojewódzki w Gdańsku – etatowa aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim (1978-1980)
  • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ds. Żeglugi Morskiej i Śródlądowej w Gdyni – praktyka (1980)
  • Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Gdańsku – egzamin radcowski (1984)
  • Izba Adwokacka w Gdańsku – aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim (1984-1987)
  • Zespół Adwokacki Nr 4 w Gdańsku (1987-1993)
  • Aktualnie – indywidualna praktyka adwokacka w Gdańsku
  • Wieloletni wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
  • Naczelna Rada Adwokacka – odznaka ADWOKATURA ZASŁUŻONYM (2008)

Preferowany zakres usług świadczonych w ramach kancelarii:

Pomoc prawna dla osób indywidualnych i instytucji z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego – zobowiązania, prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne, gospodarcze.

Sławomir Bąkowski – adwokat