Sprawy spadkowe Gdańsk

Spadek

Sprawy spadkowe Gdańsk

– Nie zrozum mnie źle, drogi Simone – tłumaczył, zwracając się już do niego per ty. – Ja nie sporządzam dokumentów fałszywych, lecz kopie dokumentów autentycznych, które zaginęły lub które przez prosty przypadek nigdy nie powstały, ale które mogły i powinny były powstać.

(Umberto Eco, Cmentarz w Pradze
Oficyna Literacka Noir sur Blanc,
przekł. Krzysztof Żaboklicki).

Równie delikatne i złożone, co sprawy rodzinne, są sprawy spadkowe. Kwestie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego nierzadko bywają niejednoznaczne. Dlatego też, oferujemy pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, zachowek itp.

Spadek to ogół praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych (spadkobierców). Powołanie do spadku może wynikać z ustawy, albo z testamentu. Spadkodawca może powołać spadkobiercę (spadkobierców) do całości lub do części spadku. Część ta powinna być określona ułamkowo. Zasadą polskiego prawa spadkowego jest to, że powołanie do spadku nie dotyczy konkretnych rzeczy należących do spadku. Nie znaczy to, że w każdym wypadku przeznaczenia w testamencie określonym spadkobiercom poszczególnych przedmiotów spadkowych  testament jest nieważny. Lepiej jednak, by w takim wypadku przedmioty te wyczerpywały prawie cały spadek. Dlaczego? O tym napiszę osobno przy innej okazji, wyjaśniając jednocześnie czym się różni spadkobierca od zapisobiercy.

Jeśli więc jesteś żonaty (zamężna) i masz (macie) dzieci, to nie musisz prosić o pilne spotkanie z notariuszem, gdy tylko nagły ból w okolicy mostka przypomni Ci, że jeszcze nie sporządziłeś (sporządziłaś) testamentu.

Dzieje się tak, ponieważ dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo gdy żaden z powołanych nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Ustawodawca zadbał o to, by krąg spadkobierców powołanych do spadku z ustawy określony był sprawiedliwie. W pierwszej kolejności z ustawy powołane są  do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼.

Testament to rozrządzenie swoim majątkiem dokonane przez spadkodawcę na wypadek śmierci (mortis causa). Kodeks cywilny mówi również o uznaniu za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy, który ukrył, zniszczył, podrobił lub przerobił testament. Mowa tu oczywiście o testamencie jako dokumencie, a nie czynności prawnej. Czy to znaczy, że testament  musi mieć postać dokumentu? Nie musi. Kodeks cywilny wymienia trzy formy zwykłe testamentu i trzy szczególne. Zwykłe to testament własnoręczny (holograficzny), testament  notarialny i testament allograficzny. Co do dwóch pierwszych nie trzeba chyba opisywać, na czym polegają. Natomiast testament allograficzny powstaje w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec jednego z dość długiej listy urzędników administracji rządowej i samorządowej w obecności dwóch świadków. Często spadkodawca wybiera formę notarialną, gdyż wydaje mu się, że nie będzie on podważany w sądzie. W rzeczywistości każdy testament może być podważony, jeżeli są do tego rzeczywiste podstawy.  Jakie to są podstawy? To ciekawy , ale zbyt obszerny temat, by zmieścił się w tej części opracowania dotyczącego prawa spadkowego. Na razie chcę tylko zapewnić, że temat podważania testamentów z pewnością nie byłby nawet w połowie tak ciekawy, gdyby oprócz testamentów zwykłych nie było testamentów szczególnych.  Kodeks wymienia następujące formy testamentów szczególnych : ustny, podróżny i wojskowy Nietrudno zgadnąć, że bohaterem większości spraw sądowych dotyczących ważności testamentu jest testament ustny. Wkrótce napiszę więcej, jak i kiedy można sporządzić testament ustny i inne testamenty szczególne. Na razie proponuję ,  tytułem  wprowadzenia w atmosferę tematu, lekturę całe powieści Umberto Eco „Cmentarz w Pradze”, z której zaczerpnięte jest zamieszczone na wstępie motto.

Kancelaria Młyńska zapraszamy do kontaktu Adwokat Prawo Spadkowe Gdańsk, Prawnik Prawo Spadkowe Gdańsk bądź Sprawy Spadkowe Gdańsk.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?