Ustalenie władzy rodzicielskiej

Adwokat od spraw rodzinnych

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W przypadku, gdy rodzice dziecka żyją razem i wspólnie sprawują nad nim opiekę, nie ma potrzeby dokonywania w tym zakresie żadnych modyfikacji. Sytuacja zmienia się jednak, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W przypadku, gdy rodzice mają więcej niż jedno dziecko, sąd będzie dążył do takiego uregulowania władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dzieci, aby rodzeństwo mogło wychowywać się wspólnie, chyba że ich dobro wymagać będzie innego rozstrzygnięcia.

Jeżeli rodzicom nie uda się dojść do porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy władza rodzica, przy którym dziecko nie ma stałego pobytu, zostaje ograniczona do najważniejszych spraw, takich jak np. wyjazd za granicę, wybór szkoły, czy leczenie.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?