Zachowek

Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

Zachowek

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy spadkobierca sporządzając testament powołuje do spadku tylko jedną osobę, wykluczając pozostałych spadkobierców ustawowych od ich udziału w spadku. Może zdarzyć się również tak, że już przed śmiercią spadkodawca rozporządzi całym swoim majątkiem na rzecz innych osób, wskutek czego jako spadkobiercy ustawowi, nic nie odziedziczymy.

Należy pamiętać, że w takiej sytuacji najprawdopodobniej możemy się ubiegać o zachowek po spadkodawcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się ½ wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym lub 2/3 jego wartości, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni (zachowek).

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach o zachowek. Reprezentujemy zarówno osoby uprawnione do dochodzenia zachowku, jak i osoby przeciwko którym roszczenie to przysługuje.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?