Zasiedzenie

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest sposobem nabycia praw na skutek upływu czasu i może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Przedmiotem zasiedzenia mogą być również służebności gruntowe.

W kontekście zasiedzenia istotnym pozostaje kwestia upływu czasu, ciągłości posiadania oraz jego samoistnego charakteru.

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, jeżeli uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest natomiast ten, kto nią włada jak właściciel, wyrażając wolę wykonywania w stosunku do niej prawa własności.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zasiedzenie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?