Zmiana umowy spółki

Usługi prawne dla firm

Zmiana umowy spółki

Tryb zmiany umowy spółki zależy od tego, czy została ona założona przez portal S24, czy została założona tradycyjnie. Pamiętać jednak należy, iż jeżeli po założeniu spółki przez portal S24 dokonaliśmy zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego, nie będziemy już mieli możliwości dokonywać późniejszych zmian przez wskazany portal.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie wszystkie zmiany zachodzące w spółce będą wymagały zmiany umowy. Zmiany umowy spółki wymagać będzie np. zmiana siedziby, czy podwyższenie kapitału zakładowego, ale już w przypadku sprzedaży udziałów i związanej z tym zmiany wspólników, nie będzie takiej konieczności.

Każda zmiana umowy spółki wymagać będzie zarejestrowania w KRS. Podobnie jednak jak w przypadku rejestracji spółki, nie będzie konieczności załączania protokołu zgromadzenia wspólników sporządzonego w formie aktu notarialnego, a wystarczy wpisanie numeru CREWAN podanego przez notariusza przy jej podpisaniu.

Koniecznym załącznikiem będzie również potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku.

Jeżeli wniosek nie został podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika, konieczne będzie również wysłanie oryginałów dokumentów do sądu.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek, w tym zajmujemy się przygotowaniem umowy i rejestracją zmian umowy spółki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?