Zniesienie współwłasności

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności polega na likwidacji stanu, gdy jedna rzecz przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Najczęściej o zniesieniu współwłasności mówimy w kontekście nieruchomości, jednak może ono dotyczyć także innych rzeczy przysługujących wspólnie różnym osobom.

Zniesienie współwłasności może być dokonane w drodze umowy pomiędzy współwłaścicielami lub w toku postępowania przed sądem. Pamiętajmy jednak, iż jeżeli przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, umowa dla swojej ważności, będzie musiała zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Współwłasność co do zasady może być zniesiona w każdym czasie, a roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Możemy wyróżnić 3 podstawowe sposoby zniesienia współwłasności tj.:

  1. podział fizyczny rzeczy
  2. przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli
  3. sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli.

Każdy ze wskazanych wyżej sposobów ma swoje wady i zalety, a zasadność ich zastosowania powinna być oceniania indywidualnie dla każdego przypadku.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zniesienie współwłasności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?