Służebności

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych

Służebności

Służebności możemy podzielić na gruntowe i osobiste.

Służebność gruntowa. Nieruchomość (nieruchomość obciążona) można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść może polegać:

  1. na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,
  2. na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań,
  3. na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Tytułem przykładu na rzecz nieruchomości, która nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, można ustanowić służebność przechodu i przejazdu przez inną nieruchomość.

Służebność osobista. Nieruchomość można również obciążyć na rzecz oznaczonej osoby prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Służebność osobistą o gruntowej odróżnia przede wszystkim zakres i sposób wykonywania. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Pamiętać również należy, iż służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego i jest niezbywalna. Ponadto, w odróżnieniu od służebności gruntowej, służebności osobistej nie można nabyć przez zasiedzenie.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach dotyczących służebności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?