Rozwód z winy małżonka – konsekwencje i skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód jest jedną z metod prawnego rozwiązania małżeństwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Występuje w razie uznania przez sąd trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na żądanie jednego z małżonków. Sam rozkład pożycia należy, zgodnie z orzecznictwem sądów, interpretować jako ustanie więzi fizycznej, gospodarczej, czy duchowej.

Jak i kiedy podjąć decyzję o rozwodzie?

Rozwód jest jak operacja na otwartym sercu. Mimo, że jest skomplikowana i niełatwa, należy przez to przejść, aby zakończyć nieudane małżeństwo. Warto jednak mieć na względzie, że tak samo jak operacja, rozwód przeprowadzony nieodpowiednimi narzędziami, przez złych fachowców, może zakończyć się niepowodzeniem.

Podział majątku po rozwodzie – wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Kwestia podziału majątku po rozwodzie to z pewnością najistotniejsza kwestia dla wielu przyszłych rozwodników. Niejasne stany faktyczne oraz skomplikowane stany prawne mogą nawet osoby parające się materią prawa rodzinnego na co dzień wprawić w niemałe zakłopotanie.

Czy osoby mieszkające za granicą mogą wziąć rozwód w Polsce?

W przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w Polsce, a małżonkowie mieszkają aktualnie w innym kraju, mają oni możliwość wzięcia rozwodu za granicą. Jednakże nie zawsze prawo obowiązujące w kraju, w którym zamieszkują jest tak samo korzystne jak to obowiązujące w Polsce. Szczególnie rygorystyczne w tym zakresie jest prawo w Wielkiej Brytanii.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W sytuacji odrzucenia spadku przez spadkobiercę ten musi mieć świadomość, że kłopotliwy spadek przechodzi na innych członków rodziny, którzy również, chcąc uniknąć spłacania długów po zmarłym, muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odmiennie kwestia ta kształtuje się kiedy w kręgu spadkobierców znajdą się małoletnie dzieci, na które, w razie niedopilnowania przewidzianego terminu na odrzucenie spadku, spadną zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania.

Odrzucenie spadku

W momencie otwarcia spadku spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że po zmarłym odziedziczyć można  nie tylko majątek, ale również jego długi. Ustawodawca przewidział jednak środki chroniące interesy spadkobierców, do których zaliczyć można instytucję odrzucenia spadku.