Rozwód z winy małżonka – konsekwencje i skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód jest jedną z metod prawnego rozwiązania małżeństwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Występuje w razie uznania przez sąd trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na żądanie jednego z małżonków. Sam rozkład pożycia należy, zgodnie z orzecznictwem sądów, interpretować jako ustanie więzi fizycznej, gospodarczej, czy duchowej.

Podział majątku po rozwodzie – wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Kwestia podziału majątku po rozwodzie to z pewnością najistotniejsza kwestia dla wielu przyszłych rozwodników. Niejasne stany faktyczne oraz skomplikowane stany prawne mogą nawet osoby parające się materią prawa rodzinnego na co dzień wprawić w niemałe zakłopotanie.

Czy osoby mieszkające za granicą mogą wziąć rozwód w Polsce?

W przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w Polsce, a małżonkowie mieszkają aktualnie w innym kraju, mają oni możliwość wzięcia rozwodu za granicą. Jednakże nie zawsze prawo obowiązujące w kraju, w którym zamieszkują jest tak samo korzystne jak to obowiązujące w Polsce. Szczególnie rygorystyczne w tym zakresie jest prawo w Wielkiej Brytanii.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W sytuacji odrzucenia spadku przez spadkobiercę ten musi mieć świadomość, że kłopotliwy spadek przechodzi na innych członków rodziny, którzy również, chcąc uniknąć spłacania długów po zmarłym, muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odmiennie kwestia ta kształtuje się kiedy w kręgu spadkobierców znajdą się małoletnie dzieci, na które, w razie niedopilnowania przewidzianego terminu na odrzucenie spadku, spadną zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania.

Odrzucenie spadku

W momencie otwarcia spadku spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że po zmarłym odziedziczyć można  nie tylko majątek, ale również jego długi. Ustawodawca przewidział jednak środki chroniące interesy spadkobierców, do których zaliczyć można instytucję odrzucenia spadku.