Jak przeprowadzić dział spadku?

Pojęcie działu spadku Przedmiotem działu spadku jest rozdzielenie składników majątku pomiędzy spadkobierców. Należy również pamiętać, że przedmiotem działu spadku są tylko aktywa spadkowe, długi nie podlegają podziałowi w takim postępowaniu. Jak może dojść do działu spadku? Do działu spadku może dojść na drodze umowy między wszystkimi spadkobiercami (umowny dział spadku) albo na mocy orzeczenia sądu, które zostało wydane na wniosek jednego ze spadkobierców (sądowy dział spadku)....

Rozwód z winy małżonka – konsekwencje i skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód jest jedną z metod prawnego rozwiązania małżeństwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Występuje w razie uznania przez sąd trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na żądanie jednego z małżonków. Sam rozkład pożycia należy, zgodnie z orzecznictwem sądów, interpretować jako ustanie więzi fizycznej, gospodarczej, czy duchowej.

Podział majątku po rozwodzie – wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Kwestia podziału majątku po rozwodzie to z pewnością najistotniejsza kwestia dla wielu przyszłych rozwodników. Niejasne stany faktyczne oraz skomplikowane stany prawne mogą nawet osoby parające się materią prawa rodzinnego na co dzień wprawić w niemałe zakłopotanie.