Zakres usług prawnych

Zakres usług

Nasza oferta kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, firm i instytucji, jak również do klientów indywidualnych. Szeroki zakres usług wynika z wieloletniego doświadczenia w różnych dziedzinach prawa i prowadzeniu spraw związanych z: alimentami, podziałami majątku, rozwodami. Dzięki współpracy całego zespołu prawników i adwokatów interesy naszych Klientów zabezpieczone są w sposób wszechstronny i kompleksowy.

DOŚWIADCZENIE
Ponad 40 letnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami.
SKUTECZNOŚĆ
Najwyższa staranność to nasz cel.
PEWNOŚĆ
Kierujemy się najwyższymi standardami prawnymi.
ZAUFANIE
Podstawa naszej pracy to zaufanie i gwarancja poufności.
USŁUGI NA WYSOKIM POZIOMIE
Dążymy do wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych w każdej sprawie.

Rozwody i separacje

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne i delikatne są sprawy rozwodowe. Nasze wieloletnie doświadczenie w tego rodzaju sprawach pomaga ze spokojem i pewnością w sposób indywidualny odpowiednio poprowadzić postępowanie przed Sądem, tak aby interes każdego Klienta zabezpieczony był w sposób najpełniejszy.

Podział majątku

Długotrwałe postępowanie o podział majątku bywa uciążliwe. Podejmujemy najwyższą staranność, w celu szczegółowego wycenienia wszystkich przedsięwzięć i inwestycji, które wchodzą w skład majątku wspólnego naszych Klientów, tak aby w jak najkrótszym czasie zakończyć niezbędne czynności przed Sądem. Ściśle współpracujemy z ekspertami, którzy ustalają wartość majątku.

Alimenty

Walka o alimenty budzi wiele emocji. Jednakże z odpowiednim podejściem do sprawy, a także dzięki wypracowanej praktyce tego rodzaju postępowanie można zakończyć z satysfakcjonującym rezultatem. Oferujemy pomoc zarówno w mediacjach pozasądowych, jak i w sądzie niezależnie od rodzaju roszczenia alimentacyjnego.

Ustalanie władzy rodzicielskiej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia priorytetów i wspólnych celów w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Każdy klient może liczyć z naszej strony na pełną poufność oraz rzetelność.

Ustalanie kontaktów z dzieckiem

W przypadku konieczności podjęcia postępowania o ustalenie kontaktów z dzieckiem pomagamy osiągnąć niezbędne kompromisy, prowadząc sprawę w przejrzysty sposób według ustalonej wcześniej z Klientem strategii działania. Każdy nasz Klient może liczyć na wsparcie na wszystkich etapach sprawy.

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami, które stanowią o tym, czy stronie przysługują dalsze roszczenia w stosunku do domniemanego ojca. Wśród nich można wyszczególnić m.in. roszczenia alimentacyjne, roszczenia o ustalenie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem. W tym celu należy przeprowadzić skuteczne działania zmierzające do rozwiązania kwestii ojcostwa oraz podjąć niezbędne kroki dla zabezpieczenia przyszłych roszczeń.

Odszkodowania i inne roszczenia z czynów niedozwolonych i kontraktów, z bezpodstawnego wzbogacenia, z rękojmi i gwarancji

Zagadnienia cywilistyczne to jeden z głównych obszarów działalności naszej kancelarii. Oferujemy fachową pomoc doświadczonych praktyków w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód osobowych, majątkowych, komunikacyjnych i innych. Reprezentujemy Klientów przed organami ubezpieczeniowymi, a także przed sądami, prowadząc sprawę rzetelnie i na najwyższym poziomie.

Sprawy egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne dotyka nie tylko osoby fizyczne, ale również zmagają się z nim przedsiębiorcy. W celu znalezienia skutecznego wyjścia z trudnej sytuacji niezbędna jest bogata praktyka oraz umiejętność komunikowania się z organami egzekucyjnymi. Korzystamy z wszystkich narzędzi prawnych, pozwalających prawidłowo rozwiązać wszelkie sprawy zlecone przez naszych Klientów.

Spadki (testamenty, zachowki, dział spadku)

Często sprawy spadkowe bywają czasochłonne i skomplikowane. Niezbędne w tym przypadku jest ponadprzeciętna znajomość zawiłego prawa spadkowego. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw wraz z załatwieniem wszelkich formalności z tym związanych. Uzyskacie u nas Państwo kompletną i rzetelną pomoc prawną we wszystkich sprawach, które wiążą się z kwestią spadkobrania.

Spory sąsiedzkie

Właściciel ma prawo do korzystania ze swojej nieruchomości w każdy sposób, byleby był dozwolony przez prawo. W przypadkach łamania porządku prawnego przepisy prawa przewidują szereg różnorodnych rozwiązań, które pomagamy dobrać w zależności od indywidualnej sytuacji naszych Klientów polubownie, jak i na drodze sądowej.

Sprawy budowlane

Świadczymy usługi dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców, osób prywatnych i przedsiębiorców. Pomagamy wszystkim Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Umowy – Obrót nieruchomościami

Pojęcie obrotu nieruchomościami zawiera w sobie wiele zagadnień. Przygotowujemy oraz opiniujemy dla Naszych Klientów umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie lub akty obciążające nieruchomości (ustanowienie służebności, dożywocia, hipoteki). Co więcej, wspieramy Klientów przy negocjowaniu warunków takich umów oraz asekurujemy przy ich zwieraniu (w kancelarii notarialnej).

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie spraw o zasiedzenie nieruchomości i o zniesienie współwłasności nieruchomości (w tym także o podział majątku spadkowego lub podział majątku małżonków po rozwodzie) oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę w sprawach administracyjnych np. o podział, rozgraniczenie, scalenie nieruchomości oraz innych spraw związanych z prawem zagospodarowania przestrzennego.

Roszczenia związane z nieruchomościami

Specjalizujemy się w sprawach dotyczący nabycia mieszkania czy domu od dewelopera. Doradzamy w kwestiach kar umownych (np. za nieterminowy odbiór lokalu czy przeniesienie własności) a także odpowiedzialności dewelopera za wady lokalu. W skuteczny i kompleksowy sposób prowadzimy sprawy sądowe dotyczące roszczeń związanych z nieruchomościami (zaległy czynsz najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości itp.)

Sprawy gospodarcze

Oferta naszej kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych, firm i instytucji, jak również do klientów indywidualnych. Szeroki zakres usług wynika z wieloletniego doświadczenia w różnych dziedzinach prawa i prowadzeniu spraw związanych z obsługą osób prawnych zarówno prywatnych, jak i państwowych we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.