Ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa

Adwokat od spraw rodzinnych

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

W kwestii ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa bardzo istotne pozostają uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym domniemania. Zgodnie art. 62 KRO, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Jeżeli mamy do czynienia z którymś z wskazanych wyżej domniemań, jednak istnieje przekonanie, iż ustalona na jego podstawie osoba nie jest ojcem dziecka, konieczne jest jego obalenie. Powyższe domniemania mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli jednak, w konkretnym przypadku nie będzie zachodzić żadne z powyższych domniemań, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Natomiast w kwestii ustalenia ojcostwa decyzję podejmuje sąd rodzinny. Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT I LOKALIZACJAJak możesz się z nami skontaktować?