Najem pojazdu zastępczego

Samochód dla wielu z nas jest podstawowym środkiem lokomocji, ale również i narzędziem pracy. Z dnia na dzień wzrasta liczba użytkowników aut na polskich drogach. Dlatego też uszkodzenie pojazdu jest tak boleśnie odczuwalna. Istnieje wprawdzie możliwość najmu pojazdu zastępczego, ale jest to związane z niemałymi kosztami. Na szczęście istnieje możliwość, aby z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego pokryć opłatę czasowego używania samochodu zastępczego.

Kwestia zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego od wielu lat sprawiała problemy dla ubezpieczycieli i sądów z uwagi na brak jednolitej interpretacji przepisów. Osoby, które wykorzystywały pojazd od prowadzenia działalności gospodarczej bez problemów otrzymywały zwrot wydatków. Natomiast ci, którzy takiej działalności nie prowadzili, mogli liczyć na zwrot jedynie wtedy, gdy wykazali, że samochód jest im niezbędny do przewożenia osób niepełnosprawnych lub chorych, oraz jeżeli mieli utrudniony dostęp do komunikacji publicznej. Tą niejasność ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 17 listopada 2011 roku (III CZP 05/11),w której stwierdzono, że zwrot kosztów należy się także osobom, które używają pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, iż bez znaczenia jest fakt czy poszkodowany miał dostęp do komunikacji publicznej, bądź nie.

Ubiegając się o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy należy pamiętać o dokonaniu odpowiednich czynności. Po zdarzeniu drogowym, w którym ucierpiał nasz samochód trzeba złożyć odpowiedni wniosek w firmie, która ubezpiecza sprawcę. Podajemy w nim nasze dane osobowe oraz dane sprawcy, numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji, numer polisy OC sprawcy, a także opisujemy przebieg zdarzenia. Warto wezwać na miejsce wypadku Policję, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest do końca jeszcze kto jest odpowiedzialny za wypadek. Kiedy już zdecydujemy się na wynajem auta zastępczego, należy powiadomić o tym w formie pisemnej firmę ubezpieczającą oraz odpowiednio uargumentować nasz wniosek (np. pojazd jest niezbędny do wypełniania obowiązków zawodowych, rodzinnych). Pojazd, który wynajmujemy nie może być wyższej klasy niż ten, który uległ uszkodzeniu. Trzeba również pamiętać, aby stawka za wypożyczenie pojazdu nie przekroczyła średniej stawki na danym rynku lokalnym. Z polisy OC sprawcy kolizji pokrywane są również dodatkowe koszty poniesione przez poszkodowanego w związku z pozbawieniem możliwości korzystania ze swojego samochodu, m.in. koszt przejazdu z miejsca wypadku do domu. Trzeba jedynie wykazać poprzez faktury i rachunki ich wysokość. Wysokość i zakres zwrotu kosztów najmu za każdym razem jest oceniana według konkretnego, indywidualnego przypadku, więc wysokość rekompensaty może być różna. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odszkodowaniem będą objęte jedynie rzeczywiście poniesione wydatki za najem pojazdu zastępczego, dodatkowo poszkodowany m obowiązek współdziałać przy ograniczeniu wysokości szkody. Dodatkowo, jeżeli poszkodowany nie używał samochodu, bądź też posiada inny pojazd, zwrot kosztów za pojazd zastępczy w takich przypadkach jest zbędny.

Warto zatem pamiętać, że używanie pojazdu zastępczego, a tym bardziej zwrot kosztów z tego tytułu jest naszym prawem, z którego powinniśmy korzystać, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach pozbawienie możliwości korzystania z własnego samochodu choćby na parę dni może być sporym utrudnieniem.

Powiązane artykuły:

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.