W momencie otwarcia spadku spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że po zmarłym odziedziczyć można  nie tylko majątek, ale również jego długi. Ustawodawca przewidział jednak środki chroniące interesy spadkobierców, do których zaliczyć można instytucję odrzucenia spadku. Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek czynności w tej kwestii w pierwszej kolejności warto zapoznać się z procedurą odrzucenia spadku oraz przewidzianym czasem za złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym. Odrzucenie spadku po zadłużonym spadkodawcy umożliwia uniknięcie spłaty zaciągniętych przez niego zobowiązań. W tej możliwości może skorzystać każdy spadkobierca. Należy wskazać, że z odrzuceniem spadku wiąże się nie tylko uniknięcie przejęcia długów spadkodawcy, ale również odrzucenie istniejącego po nim majątku.

Ile mamy czasu na odrzucenie spadku?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, aby odrzucenie było ważne, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu praw przed sądem lub notariuszem. Czas, w którym można złożyć przedmiotowe roszczenie zaczyna swój bieg, w momencie dowiedzenia się przed spadkobiercę o swoim tytule i wynosi 6 miesięcy.

W praktyce termin na odrzucenie spadku może zacząć się w innym momencie w zależności od tego w jaki sposób spadkobierca został powołany do spadku. W przypadku powołania spadkobiercy z ustawy termin 6 miesięcy zaczyna swój bieg od dnia otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast w sytuacji, kiedy spadkobierca został powołany do spadku w testamencie, wtedy okres ten rozpoczyna się z dniem ogłoszenia testamentu (przez sąd lub notariusza po przedstawieniu aktu zgonu).

W przypadku kiedy spadkobierca nie miał wiedzy o tym, że doszło do śmierci spadkodawcy termin 6 miesięcy zaczyna swój bieg od momentu uzyskania informacji o zgodnie spadkodawcy lub otrzymania informacji o ogłoszeniu testamentu. W celu skutecznego udowodnienia przed sądem momentu dowiedzenia się należy poprzeć swoje twierdzenia odpowiednimi dowodami. Kwestia ta bywa trudna do wykazania bez odpowiedniej pomocy prawnej.

Kto dziedziczy spadek?

Niemniej istotnym zagadnieniem jest problematyka dalszego dziedziczenia po zmarłym. W momencie odrzucenia przez spadkobiercę spadku po zmarłym, uznaje się, że nie dożył on otwarcia spadku i w jego miejsce do kręgu spadkobierców wchodzi dalsza rodzina. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla rodziców małoletnich dzieci, bowiem w momencie odrzucenia przez rodzica spadku po zmarłym w jego miejsce wchodzi jego dziecko jako uprawnione do dziedziczenia. W tym względzie odrzucenie spadku w imieniu małoletniego staje się czynnością o wiele bardziej zawiłą niż klasyczne odrzucenie, z tej przyczyny kwestia ta zostanie poruszona w kolejnym wpisie.

Powiązane artykuły:

by Adwokat dr Natalia Bukowska-Draganik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2013 odbyła aplikację w Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie prowadzi sprawy w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie prawa cywilnego.